Protokoll

Här hittar du bilagor till årsstämma samt mötesprotokoll, efter möten.

 

reviderat-protokoll-arstamma-2023.pdf (punkt 11, debiteringslängd)

Justerat-protokoll-årsstämma-20230610.pdf

Årsstämma 2023

resultatrapport-2022.pdf

holmen-budget-forslag-22-2024.pdf

....................................................................................................

Tidigare årsstämmor
(Historik)

Årsstämma 2022

Bilagor till årstämma 2022

Bilagor till årstämma 2021

Bilagor till årsstämma 2020

Årsstämma 2019  

Bilagor till årsstämma 2019

Årsstämma 2018  

Bilagor till årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015