Om oss

Holmens Samfällighetsförening ligger mellan Färgelanda, Munkedal och Uddevalla. Bilvägen är det ca 2 mil till Färgelanda och Munkedal och något kortare ca 1,5 mil till Uddevalla. 

I området finns 88 tomter där ca ett 45-tal är bebyggda. De flesta är fritidsboende men det finns ett antal åretruntboende i området. 

Samfälligheten har gemensamma anläggningar som avloppsrening och vattenreningsverk men även vägar och området utöver tomter ägs och förvaltas av samfälligheten.

Styrelsen arbetar med att administrera årsavgifter, kallelser och tillse att samfällighetens stadgar följs.  

Vi har varje år, vår och höst, två sk "städdagar" där alla, efter förmåga, gemensamt hjälps åt med bryggor, vägar och stigar i området. Du som boende, hus eller tomtägare, är alltid välkommen med en arbetsinsats på andra tider om du inte kan delta på dessa dagar. Alla som bidrar hjälper till att hålla samfällighetens kostnader och årsavgifter nere.